Seorang Pejabat Yang Masuk Syurga

Diceritakan terjadi percakapan antara seorang pejabat dengan malaikat syurga :

Manusia : wahai malaikat tolong sampaikan kepada Tuhan bahwa Aku ingin dipindahkan dari syurga ke neraka.


Malaikat : wahai manusia kenapa kamu ingin dipindahkan dari syurga  ?

Manusia : kagak betah disana 

Malikat : kenapa kagak betah? kamu memang pantas masuk syurga karena sudah sudah memimpin dengan sangat adil, dan tidak melakukan korupsi,kolusi dan nepotisme.

Manusia : Alasanku kagak betah disana yaitu tidak ada kawan-kawanku sesama pejabat baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif yang berada disana hanya aku seorang disana.
Reaksi:

0 komentar: